ДЕЙНОСТ

Студио за красота - Ambar е салон-експерт в марката L'Oreal Professionnel. При нас ще получиш професионална консултация за продуктите Kerastase. Ако търсите своя стил, цвят и нещо, създадено наистина специално за Вас.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Висококачествени фризьорски услуги, маникюр и педикюр SND. Екип от специално подбрани и обучени професионалисти се грижи да откриете своя стил. Салонът работи с марката L'Oreal Professionnel, което гарантира, че ще откриете най-новите продуки от серията при нас. Предлагаме специализирана диагностика с микрокамера на Kerastase, която позволява да изберем най-подходящата и съответстваща на нуждите Ви грижа. 

КОНТАКТИ

Гр. Бургас 8000
ул. "Любен Каравелов" № 12А
моб.: 0887389129
web: www.ambar.bg

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.