ДЕЙНОСТ

Вива клиник в к.к. Слънчев бряг отвори врати през месец септември 2009 година.
Лекарите от клиниката предоставят целогодишно стоматологични и медицински услуги, както на жителите на Несебър, Влас, Равда и региона, така и на чуждестранни туристи.
Клиниката извършва специализирана медицинска и стоматологична помощ, разполага с модерно оборудвани кабинети и висококвалифицирани специалисти, подпомогнати от най-съвременна медицинска апаратура за конвенционална рентгенография, зъбна рентгенография, ехография, аудиометрия, доплерова сонография и лаборатория, в която се извършват всички видове клинични, микробиологични и цитологични изследвания. Освен, с високото ниво на медицинско обслужване, което предлагаме, се гордеем и с модерната визия на нашата клиника.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Предоставя медицински услуги на чуждестранни туристи на територията на община Несебър от 2004 год.
Още от създаването си, фирмата е основен партньор на голям брой чуждестранни туроператори и благодарение на постигнатите договорки с голяма част от европейските застрахователни и асистънс компании, заплащането на извършената медицинска дейност става директно от застрахователя. Това означава, че почти всички чуждeстранни туристи, притежаващи валидна застраховка, не заплащат за ползваните от тях услуги, съгласно условията на полиците си. За останалите има фиксирана ценова листа, изложена на видно място, с цени, съгласувани и одобрени от европейските застрахователи.
От есента на 2009 година CK Medical се премести в сградата на Viva clinic, ситуирана в централната част на к.к. Слънчев бряг, където вече разполага с много по-големи диагностични и лечебни възможности - рентгенова и ултразвукова диагностика, клинична лаборатория, стоматологичен кабинет, напълно оборудвани линейки, голямо набор от медицински специалисти, възможност за хоспитализация в случай на необходимост. За всички туристи на територията на к.к. Слънчев бряг, Несебър, Влас и Равда, желаещи да ползват нашите услуги, предлагаме безплатен транспорт до клиниката и обратно до хотела.
Всички лекари владеят перфектно писмено и говоримо английски език, част от лекарите и немски и руски език, а на разположение на пациентите е 24-часова рецепция с англо- и немско- говорящ персонал.

КОНТАКТИ

к.к. Слънчев бряг, България
тел.+359­ 554 95 0 95
моб. +359­ 899 99 58 60
vivaclinic@vivaclinic.bg

Бизнес инкубатор - Бургас не носи  отговорност за невярна, некоректна или непълна информация, предоставена от фирмата ползвател на страницата.

ГАЛЕРИЯ

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.