Събития

 

Запиши се за нашия седмичен бюлетин.

 

 

Разгледай последните ни бюлетини.

17/11/2014 - Business Incubator - Burgas newsletter

24/11/2014 - Business Incubator - Burgas newsletter

01/12/2014 - Business Incubator - Burgas newsletter

08/12/2014 - Business Incubator - Burgas newsletter

15/12/2014 - Business Incubator - Burgas newsletter

05/01/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

12/01/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

19/01/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

26/01/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

02/02/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

09/02/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

16/02/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

23/02/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

02/03/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

09/03/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

16/03/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

23/03/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

30/03/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

06/04/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

13/04/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

20/04/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

27/04/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

04/05/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

11/05/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

18/05/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

25/05/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

01/06/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

08/06/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

15/06/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

22/06/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

29/06/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

13/07/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

20/07/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

27/07/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

10/08/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

17/08/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

24/08/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

31/08/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

07/09/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

14/09/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

21/09/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

28/09/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

05/10/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

12/10/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

19/10/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

26/10/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

02/11/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

09/11/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

16/11/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

23/11/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

30/11/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

07/12/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

14/12/2015 - Business Incubator - Burgas newsletter

 
 

 

Към всички събития

Проект BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бизнес инкубатор-Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.